chính sách bảo mật thông tin

thuoctrimun.info . cam kết bảo mật các thông tin cá nhân , riêng tư của khách hàng , và người dùng . bạn hãy đảm bảo rằng mình đã xem hết chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi.

1 mục đích sử dụng thông tin cá nhân

các thông tin được thu thập qua thuoctrimun.info sẽ được chúng tôi sử dụng vào những mục đích sau.
– hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
– chăm sóc khách hàng và qoảng bá sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

2 phạm vi được sử dụng thông tin cá nhân

chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng trong phạm vi khoản 1 bản chính sách này đã nêu .và trong phạm vi quy định chính sách bảo mật thông tin của bộ thông tin và truyền thông.
thuoctrimun.info . cam kết sẽ không cung cấp thông tin khách hàng và người dùng cho bên thứ 3.
trừ những trường hợp khẩn cấp , liên qoan đến lợi ích của người dùng, và yêu cầu của cơ quan pháp luật coa thẩm quyền.

3 bảo mật thông tin thanh toán

thuoctrimun.info, cam kết bảo mật thông tin thanh toán của khách hàng và người dùng , không tiết lộ hay chia sẻ cho bên thứ 3, ngoại trừ yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền .
mục đích sử dụng thông tin thanh toán là để phục vụ cho việc thanh toán , cho các sản phẩm và dịch vụ của khách hàng được chúng tôi cung cấp.

4 chính sách thông tin dành cho khách hàng và người dùng

+ khách hàng và người dùng được phép yêu cầu xóa bỏ thông tin trên hệ thống 17 của thuoctrimun.info ., thay đổi thông tin thanh toán và thông tin liên lạc.
+ khách hàng và người dùng có quyền khiếu nại nếu cảm thấy thông tin cá nhân và thanh toán của mình , bị tiết lộ hoặc sử dụng sai mục đích trong bản chính sách này của chúng tôi.

thông tin liên hệ và đơn vị chụi trách nhiệm

ĐỊA CHỈ :
nhà thuốc hà thị hợi , xóm ĐỐNG CẢ , xã XUÂN ĐÀI , huyện TÂN SƠN , tỉnh PHÚ THỌ.
website :thuoctrimun.info
HOT LINE : 0375624782